main banner (2)
Doctor
Fills
Clinic
สวยอย่างเป็นธรรมชาติ
ปลอดภัย มั่นใจในแบบของคุณ
เพราะความสวย ไม่จำกัดอยู่แค่
BEAUTY STANDARD  
bbg1 (1)
Dr.Fills Clinic
สวยอย่างเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย
มั่นใจในแบบของคุณ
main banner (1) (1)
Q & A
ALL ABOUT
OUR SERVICE
คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ
หัตถการต่างๆ กับ
Doctor Fills
bannermo1
Doctor
Fills
Clinic
สวยอย่างเป็นธรรมชาติ
ปลอดภัย มั่นใจ
ในแบบของคุณ
เพราะความสวย
ไม่จำกัดอยู่แค่
BEAUTY STANDARD  
ss12_w
Dr.Fills
Clinic
สวยอย่างเป็นธรรมชาติ
ปลอดภัย มั่นใจในแบบของคุณ
ss13_w
Q & A
ALL ABOUT OUR SERVICE
คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ
หัตถการต่างๆ กับ Doctor Fills

Dr.Fills Clinic

สวยอย่างเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย มั่นใจในแบบของคุณ

เพราะความสวย ไม่จำกัดอยู่แค่ Beauty Standard
ที่ Doctor Fills Clinic เรามุ่งเน้นเรื่องเสริมความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก
ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องผิว อย่างแม่นยำและเหมาะสม ด้วยประสบการณ์ในวงการ
เสริมความงามมากว่า 18 ปี ด็อกเตอร์ฟิล นายแพทย์ศุทธา เธียรนรกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ความงาม และทีมงานผู้มากประสบการณ์กว่าทศวรรษ พร้อมให้คำปรึกษาดูแล
ทุกเคสเองอย่างพิถีพิถัน จริงใจ ตรงไปตรงมาและไม่ยัดเยียด โดยเฉพาะด้านหัตถการการยกกระชับที่ต้องการความแม่นยำสูง อย่าง Botox และ Filler ด็อกเตอร์ฟิลเน้นดูแลเองทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ด้วยเทคนิคพิเศษ อันผสานศาสตร์และศิลป์ในการวิเคราะห์ปรับรูปหน้า เพื่อเติมเต็ม แต่งแต้ม ให้เข้ากับแต่ละบุคคลอย่างเป็นธรรมชาติ
เสริมสร้างความมั่นใจและมอบความพึงพอใจสูงสุดทุกครั้งที่ได้เข้ารับบริการ

เพราะความสวย ไม่จำกัดอยู่แค่ Beauty Standard ที่ Doctor Fills Clinic เรามุ่งเน้นเรื่องเสริมความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องผิว อย่างแม่นยำและเหมาะสม ด้วยประสบการณ์ในวงการเสริมความงามมากว่า 18 ปี ด็อกเตอร์ฟิล นายแพทย์ศุทธา เธียรนรกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ความงาม และทีมงานผู้มากประสบการณ์กว่าทศวรรษ พร้อมให้คำปรึกษาดูแลทุกเคสเองอย่างพิถีพิถัน จริงใจ ตรงไปตรงมาและไม่ยัดเยียด โดยเฉพาะด้านหัตถการการยกกระชับที่ต้องการความแม่นยำสูง อย่าง Botox และ Filler ด็อกเตอร์ฟิลเน้นดูแลเองทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ด้วยเทคนิคพิเศษ อันผสานศาสตร์และศิลป์ในการวิเคราะห์ปรับรูปหน้า เพื่อเติมเต็ม แต่งแต้ม ให้เข้ากับแต่ละบุคคลอย่างเป็นธรรมชาติ เสริมสร้างความมั่นใจและมอบความพึงพอใจสูงสุดทุกครั้งที่ได้เข้ารับบริการ

Our Services

PROMOTION

MONTHLY
PROMOTION

Q&A