Vitamin Drip

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพและผิวพรรณ อาจจะเริ่มต้นจากการดริปวิตามิน คือการเสริมแร่ธาตุและสารอาหารผ่านทางหลอดเลือดดำ เพื่อร่างกายได้รับวิตามินอย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ ถือเป็นวิธีการที่ง่าย และรวดเร็ว เพียงแค่ 30 นาที / ครั้ง / สัปดาห์ โดยสามารถเลือกสูตรวิตามินตามความต้องการภายใต้คำแนะนำของด็อกเตอร์ฟิลอย่างใกล้ชิด โดยที่ Doctor Fills Clinic นั้นจะมีสูตรวิตามินถึง 3 สูตรด้วยกัน

Q&A

Vitamin Drip - การดริปวิตามิน

Q : ดริปวิตามิน 1 ครั้ง ใช้เวลาเท่าไหร่ ?
A : ประมาณ 30 นาทีค่ะ

Q : ผลลัพธ์ของการดริปวิตามินอยู่ได้นานแค่ไหน?
A : การดริปวิตามิน 1 ครั้ง จะมีผลลัพธ์อยู่ที่ประมาณ 1- 2 เดือนค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยการใช้ชีวิต เช่น การ
พักผ่อน อาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงสภาพแวดล้อมควบคู่กันไปค่ะ ดังนั้น เพื่อคงประสิทธิภาพของวิตามิน
ด็อกเตอร์ฟิลแนะนำให้ดริปวิตามิน ในปริมาณที่พอเหมาะ สัปดาห์ละ 1 ครั้งค่ะ

Q : ผลข้างเคียงของการดริปวิตามิน มีอะไรบ้าง ?
A : การดริปวิตามิน ถือเป็นการดูแลฟื้นฟูผิวเบื้องต้น จากการฉีดวิตามินที่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายโดยตรง จึงไม่
เป็นอันตรายค่ะ หากแต่ว่าวิตามินที่ได้รับนั้น ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร
และยา และไม่อยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด อาจส่งผลข้างเคียงรุนแรง เช่น ผื่น คลื่นไส้ อา
เจียน วิงเวียนค่ะ

PROMOTION

Related Services

ให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ ฟรี!

สอบถามปรึกษาข้อมูล, ราคา, โปรโมชั่น

ให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ ฟรี!

สอบถามปรึกษาข้อมูล, ราคา, โปรโมชั่น